°F

baromap

"God onttrekt Zich aan het begrijpen van de mens, maar Hij openbaart Zich aan zijn hart" “God zij met u allen”          
X
 
X